Scheiden zonder schade

Alimentatie

Er zijn twee vormen van alimentatie, n.l.:

Kinderalimentatie

Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Als ouders uit elkaar gaan, moeten ze hiervoor een financiële regeling afspreken. Dit heet kinderalimentatie

Hoogte alimentatie in overleg

Ouders kunnen samen een afspraak maken over de hoogte van de kinderalimentatie. De rechter beoordeelt het bedrag. Hiervoor hanteert de rechter tabellen die door het Nibud zijn vastgesteld. Is het bedrag te laag, dan stelt hij een ander bedrag vast. Als de ouders geen afspraken kunnen maken, stelt de rechter het bedrag vast. De gemaakte afspraken komen in het ouderschapsplan te staan.

Kinderalimentatie tot 21 jaar

De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. Als kinderen tussen 18 en 21 jaar werken of studiefinanciering krijgen heeft dat invloed op de hoogte van het bedrag.

Partneralimentatie

Als een van de ex-partners niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. Dit wordt partneralimentatie genoemd.

Hoogte partneralimentatie

Partners kunnen samen afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een mediator of advocaat. Als partners het niet met elkaar eens zijn, kan de rechter een bedrag vaststellen.

Duur partneralimentatie

Voor scheidingen die op of na 1 juli 1994 zijn gesloten, gelden wettelijke termijnen:

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch. De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter.

Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de door de partners afgesproken termijn of de door de rechter vastgestelde periode.

Partneralimentatie en hertrouwen

Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt stopt de alimentatieplicht als de ex-partner die alimentatie krijgt, met een ander trouwt, gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Wettelijke indexering alimentatie

Reeds vastgestelde alimentatieverplichtingen (kinderalimentatie en partneralimentatie) worden per 1 januari 2020 van rechtswege verhoogd met 2,5%. Het kan voorkomen dat bij partneralimentatie de wettelijke indexering is uitgesloten. Bij kinderalimentatie is het niet mogelijk de indexatie uit te sluiten.

Uw adviseur

Erik Dorst
Financieel echtscheidingsadviseur

E-mail: info@dorst-advies.nl
Tel: 06 - 39 89 26 58