Scheiden zonder schade

Datum ontbinding goederengemeenschap

De huwelijksgoederengemeenschap is ontbonden nadat inschrijving van het verzoek tot echtscheiding heeft plaatsgevonden bij de Rechtbank (het Huwelijksgoederenregister in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken).

Na inschrijving van dit verzoek zijn de partners niet meer gezamenlijk verantwoordelijk voor de nakoming van verplichtingen die na die datum door één van hen zijn aangegaan en kunnen deze verplichtingen uitsluitend nog worden verhaald op de goederen uit de gemeenschap die bij verdeling zijn verkregen door de echtgenoot die deze verplichtingen is aangegaan.

Let op: bovenstaande geldt uitsluitend wanneer het verzoek tot echtscheiding is ingeschreven; wanneer dit niet het geval is, mogen schuldeisers er van uit gaan, dat de gemeenschap van goederen nog bestaat en blijven beide echtgenoten aansprakelijk.

Indien een van de (ex-)partners bij voorbeeld overweegt een eigen woning aan te schaffen, hoeft niet meer te worden gewacht tot na de inschrijving van de echtscheiding, maar kan de aankoop dus geschieden vóór dat het huwelijk officieel is ontbonden, mits het verzoek tot echtscheiding is ingeschreven.

Waar hierboven over huwelijk wordt gesproken, geldt hetzelfde voor een geregistreerd partnerschap.

 

Uw adviseur

Erik Dorst
Financieel echtscheidingsadviseur

E-mail: info@dorst-advies.nl
Tel: 06 - 39 89 26 58