Scheiden zonder schade

Kinderen

"Mijn ouders gaan scheiden, en ik dan?"

Hoe triest het ook is dat jullie als partners niet meer verder kunnen, jullie blijven samen ouders van jullie kind(eren). Hoezeer jullie ook onderling kunnen verschillen en hoezeer de belangen ook uit elkaar lopen, jullie hebben in ieder geval één gezamenlijk belang en dat is: een goede toekomst voor jullie kind(eren) te waarborgen.

Juist in deze fase hebben de kinderen jullie aandacht en steun hard nodig. Kinderen kiezen niet voor een scheiding. Het overkomt hen. Alles wat voor kinderen vertrouwd was, gaat door de scheiding van hun ouders ineens veranderen. Kinderen zijn verdrietig en onzeker. Ze worstelen met vragen die ze niet durven of kunnen stellen aan hun ouders. Ze verkeren in een kwetsbare en machteloze positie. Het is dan ook van het grootste belang dat er zorgvuldig nagedacht en gesproken wordt over de gevolgen van de scheiding voor jullie kinderen. Vrijwel alle ouders willen graag het beste voor hun kinderen, ook na de scheiding. Het is dan ook erg belangrijk om op een goede manier te vertellen dat jullie uit elkaar gaan. Hierbij kun je deze checklist hanteren.

Vanuit de overheid is het zo geregeld dat beide ouders zorgplicht hebben voor hun kinderen. Die zorgplicht is er altijd, het maakt niet uit of je getrouwd bent of gescheiden, samenwoont of uit elkaar bent. De kinderen kunnen niet op twee plekken tegelijk wonen, dus daar moeten jullie voor de scheiding afspraken over maken. 

Hoe uw kinderen de scheiding ervaren is sterk afhankelijk van hoe u met de scheiding omgaat. Daarom is het belangrijk dat uw scheiding zo soepel mogelijk verloopt. Voorkom dat uw kinderen de dupe van uw scheiding worden en maak vooral geen ruzie waar uw kinderen bij zijn. Betrek ze daarnaast bij het hele proces zodat ze niet het gevoel krijgen er alleen voor te staan.

In alle gevallen heeft de manier waarop de echtscheiding wordt vormgegeven invloed op de ernst van de beschadiging bij kinderen. Er zijn dus voor iedereen mogelijkheden om de schade te beperken. Dit pad moet je willen gaan, want het is in veel gevallen een lang pad, dat tijd en doorzettingsvermogen vraagt. Maar jullie kinderen zijn het waard!

Op basis van eigen ervaring en van betrokkenheid wil ik me er graag voor inzetten dat de belangen van de kinderen zo goed mogelijk worden behartigd. Alle afspraken die we samen maken leggen we dan ook vast in een duidelijk ouderschaps-zorgplan. Dit geeft rust voor uzelf maar vooral ook voor de kinderen.

Voornaamste zorgen van kinderen na echtscheiding:

Belangrijke aandachtspunten:

Kinderen tussen de 12 en 18 jaar van wie de ouders gaan scheiden krijgen een brief van de rechter voor een gesprek. Wil uw kind niet naar de rechter dan kan hij/zij ook een briefje sturen. Hieronder vindt u een instructievideo van hoe e.e.a. in z'n werk gaat.

  

 

Uw adviseur

Erik Dorst
Financieel echtscheidingsadviseur

E-mail: info@dorst-advies.nl
Tel: 06 - 39 89 26 58