Scheiden zonder schade

Kinderen en schulden

Ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn kinderen?

U bent als ouder of voogd niet zonder meer aansprakelijk voor de schulden van uw kinderen. Het hangt ervan af of uw kind geld schuldig is door een aankoop, door aangerichte schade die vergoed moet worden of door een boete voor een strafbaar feit. De leeftijd van uw kind speelt ook een rol.

Schuld door aankoop

Het kan gebeuren dat uw kind iets besteld heeft of een dienst heeft laten uitvoeren zonder te betalen. Hij of zij kan ook geld geleend hebben of rood staan bij de bank. In deze gevallen bent u als ouder of voogd niet aansprakelijk. Uw kind is zelf aansprakelijk en moet zelf het verschuldigde bedrag betalen. Heeft hij of zij niet voldoende inkomsten, dan kan de betaling uitgesteld worden tot het moment dat dit wel het geval is.

Aankoop terugdraaien

Een minderjarige is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat uw kind onder de 18 jaar in principe geen overeenkomsten mag aangaan zonder uw toestemming. Gaat het echter om een aankoop die voor kinderen van die leeftijd gebruikelijk is, bijvoorbeeld kleren of cd's, dan mag een leverancier ervan uitgaan dat die toestemming er is. In zo'n geval kunt u een aankoop van uw kind niet terugdraaien. Is de aankoop of overeenkomst niet gebruikelijk voor de leeftijd van uw kind, dan kunt u deze meestal terug laten draaien. Dit kunt u het beste doen door een aangetekende brief te sturen naar het bedrijf waar uw kind de aankoop deed.

Schuld door schade

Richt uw kind schade aan, dan hangt het van de leeftijd van uw kind af of u aansprakelijk bent voor de kosten of dat uw kind dat zelf is. Er gelden de volgende wettelijke regels:

Schuld door strafbaar feit

Als uw kind een strafbaar feit pleegt, kan de rechter hem of haar een boete opleggen. Deze moet uw kind zelf betalen. Wel zal de rechter rekening houden met de draagkracht van uw kind. Eventueel kan vervangende hechtenis worden opgelegd.

Boete voor lichte verkeersovertreding

Is uw kind jonger dan 16 jaar en krijgt hij of zij een bekeuring (schikking of transactievoorstel) voor een lichte verkeersovertreding, dan moet u deze betalen. Het boetebedrag wordt dan met de helft verminderd. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan moet hij of zij de volledige boete zelf betalen.

Uw adviseur

Erik Dorst
Financieel echtscheidingsadviseur

E-mail: info@dorst-advies.nl
Tel: 06 - 39 89 26 58