Scheiden zonder schade

Scheiden van tafel en bed

Is het onvermijdelijk dat jullie uit elkaar gaan maar willen jullie niet scheiden? Bijvoorbeeld op grond van geloofsovertuiging? Dan kun je een scheiding van tafel en bed overwegen.

Bij een scheiding van tafel en bed blijven de echtgenoten volgens de wet getrouwd. Door de scheiding van tafel en bed gelden bepaalde rechten en plichten die verbonden zijn aan het huwelijk niet meer.

Enkele aspecten van een scheiding van tafel en bed zijn:

  • De gemeenschap van goederen wordt ontbonden
  • Het ouderlijk gezag over de kinderen blijft bij beide ouders
  • De onderlinge onderhoudsplicht blijft bestaan
  • Fiscaal verandert er het één en ander, je bent niet meer aansprakelijk voor nieuwe schulden van je ex en in sommige gevallen is er recht op toeslagen en/of heffingskortingen
  • Het ouderdomspensioen kan worden verdeeld; het nabestaandenpensioen loopt gewoon door
  • Voor de wet blijf je getrouwd; trouwen met een nieuwe partner of een geregistreerd partnerschap aangaan is dus niet mogelijk.

Wanneer scheiding van tafel en bed?

Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als iemand vanuit geloofsovertuiging geen echtscheiding wil. De scheiding van tafel en bed wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de griffie van de rechtbank en niet in de registers van de burgerlijke stand. Dat houdt in dat je nog officieel getrouwd bent.

Ontbinding huwelijk na scheiding van tafel en bed

Een huwelijk waarin de partners gescheiden zijn van tafel en bed, kan worden beëindigd door de rechter te vragen het huwelijk te ontbinden. Dit kan op de volgende manieren:

  • Als beiden het huwelijk willen beëindigen kan een gezamenlijk verzoek tot ontbinding van het huwelijk worden aangevraagd. Voor het indienen van een gezamenlijk verzoek geldt geen termijn en een rechter zal altijd akkoord gaan.
  • Een van de partners kan een eenzijdige ontbinding van het huwelijk aanvragen bij de rechtbank. Als de scheiding van tafel en bed tenminste drie jaar heeft geduurd wordt deze aanvraag altijd goedgekeurd. Het huwelijk, dat volgens de wet nog bestond, wordt dan definitief ontbonden.
  • Als een van de partners eerder dan die 3 jaar het huwelijk wil laten ontbinden, kan ook een eenzijdige ontbinding bij de rechtbank worden aangevraagd. De rechter zal deze aanvraag echter alleen goedkeuren als u langer dan een jaar gescheiden bent van tafel en bed én als uw partner zich (ernstig) misdraagt.
  • Wanneer de partners weer bij elkaar komen (verzoening), kan de scheiding van tafel en bed ook beëindigd worden door de rechtbank te laten weten weer officieel getrouwd te willen zijn.

Bij ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed is het huwelijk definitief beëindigd. Onthoud dat alle afspraken al gemaakt zijn en vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. Deze afspraken blijven ook na de officiële ontbinding van het huwelijk geldig.

Uw adviseur

Erik Dorst
Financieel echtscheidingsadviseur

E-mail: info@dorst-advies.nl
Tel: 06 - 39 89 26 58