Scheiden zonder schade

Pensioen

Bij scheiding dienen de pensioenrechten die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd te worden verdeeld. Dit is geregeld in de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS).

In principe hebben beide partners recht op de helft van het tijdens huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Er kan echter ook een andere verdeling worden afgesproken. Uiteraard vormt dit onderdeel een agendapunt tijdens ons gezamenlijk overleg. De afspraken die we samen maken leggen we vast in het convenant.

De Wet VPS geldt niet als u ongehuwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft en uw relatie eindigt. U kunt wel zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen, bijvoorbeeld in een notarieel samenlevingscontract. Voor veel pensioenuitvoerders is een samenlevingscontract een voorwaarde voor opname van de partner in een partnerpensioenregeling.

 

Uw adviseur

Erik Dorst
Financieel echtscheidingsadviseur

E-mail: info@dorst-advies.nl
Tel: 06 - 39 89 26 58