Scheiden zonder schade

Gemeenschap van goederen

Hoe worden bezittingen en schulden verdeeld bij echtscheiding?

Belangrijk hierbij is of u getrouwd bent vóór of ná 1 januari 2018. Hieronder leest u welke verschillen er zijn.

U bent getrouwd vóór 1 januari 2018

Als u niets heeft geregeld bent u getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden die voor en tijdens het huwelijk zijn opgebouwd gezamenlijk eigendom zijn. Dat geldt ook voor een schenking of erfenis zonder uitsluitingsclausule. Na een scheiding moeten de partners al het geld en bezittingen in principe bij helfte verdelen. Hetzelfde geldt voor de schulden. Ook als u niet weet dat uw partner schulden heeft gemaakt, moet u daar toch aan meebetalen.

U bent getrouwd ná 1 januari 2018

Als u niets heeft geregeld bent u getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen. Wat betekent dat?

Maak een financieel overzicht.

Om te kunnen aantonen dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn (bijvoorbeeld bij een echtscheiding) is het belangrijk om een overzicht te maken van bezittingen en schulden als u gaat trouwen.

Belangrijk: bewijs van eigendom.

Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen tóch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend. Het is daarom belangrijk dat u een bewijs van eigendom vastlegt, bijvoorbeeld als u geld investeert, of als u een erfenis of schenking ontvangt en dit geld gebruikt voor aflossing van de hypotheek op de gezamenlijke woning.

Afwijkende afspraken vastleggen.

U kunt er samen voor kiezen om andere afspraken officieel vast te leggen. Wilt u bijvoorbeeld liever in volledige gemeenschap van goederen trouwen? Of uw bezittingen of schulden juist uitsluiten van de gemeenschappelijke boedel? Laat dit dan tijdig vastleggen bij een notaris.

 

 

Uw adviseur

Erik Dorst
Financieel echtscheidingsadviseur

E-mail: info@dorst-advies.nl
Tel: 06 - 39 89 26 58